Klachtenformulier

Bent u niet tevreden over de Regiotaxi (of juist wel) dan kunt u ons dat laten weten door het onderstaande formulier in te vullen. De verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje.

naam*
adres*
postcode en plaats*
email*
datum taxirit*
 
pasnummer
gewenste vertrektijd*
vertrekadres en plaats*
aankomstadres en plaats*
uw klacht/opmerking*
   
 

Als Wmo-pashouders kunt u uw klacht ook indienen bij het zorgloket van uw gemeente. OV-reizigers kunnen klachten ook telefonisch indienen via telefoonnummer 0592-396900 (lokaal tarief) van het OV-bureau Groningen Drenthe. Ook zijn in de taxi’s klantreactiekaarten aanwezig. De kaart kan worden gezonden naar Regioraad Noord Groningen (postzegel is niet nodig).

Afhandeling
Een ingediende klacht wordt uiterlijk binnen 7 werkdagen afgehandeld. U ontvangt hiervan een schriftelijke reactie.

Niet eens met afhandeling klacht
Is de klacht naar uw mening niet voldoende afgehandeld, dan kunt u een bezwaar indienen bij de ombudscommissie Delfzijl, Postbus 148, 9930 AC Delfzijl.

 

 

© RegioTaxiNoordGroningen